Aðalfagmenn ehf. hafa yfir að ráða fjölda iðnaðarmanna 

Má  þar nefna málara, múrara, pípara, rafvirkja og smiði

og við tökum að okkur fjölbreytt verkefni.

Meðal þess sem við tökum að okkur er málun (úti og inni), þakmálun, múrviðgerðir, flísalagnir, flotun, gluggaskipti, glerskipti,
inndælingar, steypuinndælingar, lekaþétting, steining, svalaviðgerðir, tröppuviðgerðir, þakskipti og skipta um þakrennur.